Indmeldelse i Oplevelsesstiens Venner
Besøg os på Facebook

Ny stræk­­ning af Op­­lev­el­ses­­­stien åb­nes

Søndag 30. oktober 2016 inviterer Ring­sted Kommune til indvielse af stræk­­ningen fra Vrangeskov til Vest­dæmningen.

SE MEGET MERE HER
Velkommen til en oplevelse i naturen på landet i Ringsted Kommune. På og langs med Oplevelsesstien kan du  nyde naturherlighederne på strækningen fra Høm Mølle, langs Ringsted Å, forbi Lille Svenstrup, over Vestdæmningen, på Promenadebroen, langs med Haraldsted Sø, gennem Vrangeskov, under Christian d. syvendes Stavads Bro, videre til Vigersted, langs Stængebæk, forbi Humleorehus, gennem Humleore skov og helt til Udløbet ved Dyndet. Her slynger den smukt anlagte sti sig gennem skovens symfoniske lyde af fuglesang og susen i siv og trækroner, hen over adskillige træbroer over bække og fugtige områder og hele vejen med en fantastisk udsigt bl.a. ud over Haraldsted sø. Undervejs byder turen på mere end 100 forskellige naturoplevelser, aktiviteter og seværdigheder, bl.a. bord/bænkesæt langs med søen og flotte isætningsplatforme, der kan benyttes til fiskeri, badning og til kajakker og kanoer, shelters, og ikke mindst Humleoreskovens storslåede og varierende skovområder.
Sidste nyt (Påsken 2018) fra Oplevelsesstien. Ringsted Kommune åbnede stiens sidste etaper – Roskildevej til Køge Ås og Ejlstrupvej (roklubberne) til Høm Mølle –  den 10. september 2017, på “Naturens Dag”! Her markeres, at alle 25 kilometer nu kan benyttes.

Vi er nu iflg. kalenderen i forårsmånederne 2018. Inden da har det været et usædvanligt fugtigt efterår og vinter. Bl.a. dette forhold har givet store udfordringer med den endelige opgradering af strækningen Vrangeskov-Roskildevej, da jordbunden har været for blød til, at man kunne komme frem til stien med belægningsgrus og andre materialer. På trods af “foråret” fortsætter arbejdet under de vejrmæssige betingelser, som nu i slutningen af marts byder på en del frost og kulde, dette indebærer heldigvis, at jorden for det meste er hård og maskiner kan komme videre med arbejdet, som nu gælder udkørsel af slotsgrus samt færdiggørelse af den sidste træbro ved Søbjergvej. Det er muligt at passere denne bro med det rette fodtøj. Også strækningen fra Ejdamsvej til Humleore giver udfordringer, men passage er mulig – evt. kan Ejdamsvej-Humleorevej benyttes. Strækningen Høm Mølle til motorvejen er genetableret og hævet efter store udfordringer med meget vand. Endelig er der opstået nye forhindringer på Vestdæmningen, idet stien her er “kørt/gået i smadder” pga. vand. Skiltningen har været – og er stadig – mangelfuld, kommunen arbejder på at forbedre dette.

Ringsted Kommune har udviklet en glimrende App “Ringsted Oplevelsessti” både til iPhone og til Android. Find den i App Store og Google Play.

Se mere om Oplevelsesstien her.

Oplevelsesstien er og bliver et resultat af frivilligt initiativ i et nært samarbejde med Ringsted kommunes administration og kommunens politikere. Oplevelsesstien skal være med til at øge tilgængeligheden til kommunens unikke natur og sikre at borgerne i fremtiden kan have oplevelser samt dyrke motion og interesser i det fri. Visionen med stien og dens aktiviteter er at danne grundlag for lignende opkoblinger til stien med udgangspunkt i lokale initiativer. Se mere her.
Foreningen “Oplevelsesstiens Venner” arbejder for at Ringsted Kommunes naturherligheder langs stien og i det omkringliggende landskab bliver let tilgængelige for borgere på land og i by, samt at fremme kendskabet til og interessen for Oplevelsesstien, når det gælder naturformidling, historiske og kulturelle seværdigheder, motion og bevægelse samt geologi og landskaber. Foreningen er også tænkt som inspirator og idébank for kommunen, ligesom den skal være med til at sikre fremdrift på det rekreative område. Se mere her.

Indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling

I forbindelse med årsafslutningen for 2016 indkaldes til generalforsamling

Den 15. marts 2017 kl. 19:00

Anlægspavillonen, lokale3, Tværalle 1-3, 4100 Ringsted.

Lige efter generalforsamlingen vil der blive fortalt om Oplevelsesstien indtil nu, og hvad der venter i den kommende tid. Kom og hør, hvad du kan bruge Oplevelsesstien til, og hvad den kommer til at betyde for friluftslivet og oplevelserne i Ringsted Kommune.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne, som kan ses på foreningens hjemmeside: www.oplevelsesstien.dk

Opdateret 19.02.2017

Bak op om Oplevelsesstien – støt foreningen Oplevelsesstiens Venner

Dit eller din forenings medlemskab betyder meget for foreningen “Oplevelsesstiens Venner”. Derved har vi muligheder for at udføre initiativer til fordel for stiens anvendelighed og brugervenlighed. Vi har sat kontingentet symbolsk lavt med et håb om, at opnå et højt medlemstal – og derved også en bred forankring og et fornuftigt tilskud til vore aktiviteter.

MELD DIG IND I OPLEVELSESSTIENS VENNER – KLIK HER