Monthly Archives: februar 2015

15.02 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Af |15. februar 2015|Uncategorized|0 Kommentarer

Udsendt 15. februar 2015
Generalforsamling 16. marts 2015
Sted        Sneslev Forsamlingshus, Haslevvej 342, Sneslev, 4100 Ringsted
Tid          Mandag den 16. marts 2015 kl 19.00

Dagsorden

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
Indkomne forslag
Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
Præsentation af de af lokalrådene forudvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Der […]

↓
26 queries. 0,186 seconds.