Ansøgninger til helhedsplanpuljen

Den 1. april var første ansøgningsfrist for at søge midler fra den nye helhedsplanpulje. Byrådet frigav den 9. marts 2015 1 mio. kroner til indsatser og projekter indeholdt i de 10 helhedsplaner. Hertil kommer de resterende ca 700.000 kroner fra 2014 puljen. Så i alt 1.700.000 gode danske kroner er til rådighed i 2015. 50% af disse svarende til ca. 850.000 kan bevilliges i første runde.

Og behovet har været overvældende. Allerede her første gang er der indkommet ansøgninger på i alt godt 1 million kroner. Der forestår nu en administrativ klargøring af disse ansøgninger inden Landsbyforums bestyrelse kan vurdere, behandle og godkende, og foreløbig er alle ansøgninger nu videregivet til Landsbyforums sekretariat hos DGI, der foretager de indledende manøvrer.

Der er ansøgt om penge til mødested, forskønnelse, byporte, et fælleskøkken, motion- og fitness faciliteter, klubaktiviteter, café, IT udstyr, udarbejdelse af plan og skitser samt en hjemmeside. Og i denne runde er der indkommet ansøgninger fra 7 af de 10 landområder.

Det er planen, at bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 21. april vil behandle ansøgningerne.

Følg med her i nyheder – helhedsplanpulje, hvor der løbende vil komme opdateringer.

Næste ansøgningsfrist er den 1. august 2015.

Læs mere her