Admin

Om Admin

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far has created 6 blog entries.
3.04 2015

Ansøgninger for 1 mio. kroner

Af |3. april 2015|Nyheder - Helhedsplanpulje|0 Kommentarer

Ansøgninger til helhedsplanpuljen
Den 1. april var første ansøgningsfrist for at søge midler fra den nye helhedsplanpulje. Byrådet frigav den 9. marts 2015 1 mio. kroner til indsatser og projekter indeholdt i de 10 helhedsplaner. Hertil kommer de resterende ca 700.000 kroner fra 2014 puljen. Så i alt 1.700.000 gode danske kroner er til rådighed i 2015. […]

31.03 2015

Landsbyforum får et sekretariat

Af |31. marts 2015|Nyheder - Helhedsplanpulje|0 Kommentarer

1.7 mio. kroner skal fordeles…
Og det bliver et større arbejde at få dette gjort hurtigt, omsorgsfuldt, effektivt og korrekt. Derfor har Landsbyforums bestyrelse fundet det nødvendigt at etablere en sekretariatsfunktion, der skal varetage en række administrative opgaver i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Det kan gøres for maksimalt 100.000 kroner, som finansieres fra helhedsplanpuljen. Beløbet er indregnet […]

30.03 2015

Ny bestyrelse i Landsbyforum

Af |30. marts 2015|Nyheder - Bestyrelse|0 Kommentarer

På generalforsamlingen den 16. marts fik Landsbyforum en ny bestyrelse
Den består nu af 10 medlemmer, som alle hver især kommer fra et af de 10 landområder i Ringsted kommune. Herved er alle områder direkte repræsenteret i Landsbyforum, og alle områder har gennem deres repræsentant dermed også direkte medindflydelse på beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Dette er […]

10.03 2015

Retningslinjer er godkendt

Af |10. marts 2015|Nyheder - Helhedsplanpulje|0 Kommentarer

Bestyrelsen fulgte ”streamingen” den 9. marts 2015 direkte fra Byrådsmødet og konstaterede, at der var fuld opbakning til Økonomiudvalgets indstilling om godkendelse af de principper, der skal ligge til grund for Landsbyforums retningslinjer og dermed fordeling af midlerne til projekter indeholdt i helhedsplanerne.

Hermed er der endeligt grønt lys for åbning af ansøgninger til projekter i […]

15.02 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Af |15. februar 2015|Uncategorized|0 Kommentarer

Udsendt 15. februar 2015
Generalforsamling 16. marts 2015
Sted        Sneslev Forsamlingshus, Haslevvej 342, Sneslev, 4100 Ringsted
Tid          Mandag den 16. marts 2015 kl 19.00

Dagsorden

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
Indkomne forslag
Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
Præsentation af de af lokalrådene forudvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Der […]

12.01 2015

Helhedsplaner afleveret

Af |12. januar 2015|Uncategorized|0 Kommentarer

Alle 10 lokalråd på landet i Ringsted kommunen har nu indsendt deres helhedsplaner, og de er afleveret til kommunens administration mandag den 12. januar 2015. Helhedsplanerne er et udtryk for de visioner, ønsker og behov, der tegner sig i hvert lokalområde og indeholder en lang række reelle projekter til virkeliggørelse. Planerne følges op af et […]

↓
37 queries. 0,646 seconds.