God tilslutning på trods af vejr udsigt !

Der var deltagelse af 14 personer –  som på trods af en vejr udsigt om let regn – havde meldt sig til vandreturen omkring Haraldsted.

Vi startede fra Dæmningen ved Haraldsted Sø, og gik via Sandvejen –  med udsigt til søen  –  til Haraldsted By, og ind på den lille græssti –  Kirkestien – som førte os til Krusifikset ved Knud Lavardsvej. På vej ind i og en mindre tur inde i Haraldsted Skov, var der mange nedfaldne kastanier, og mange forskellige svampe, bl.a. en stor Karl Johan (Rørhat) svamp. Turens hvil blev foretaget ved Knud Lavards Kapel, og derefter fortsattes til Oplevelsesstien, via den etablerede sti fra Haraldsted by og ned til Oplevelsesstien. Retur ved Dæmningen havde vi så gået ca. 10 km.

Tak til deltagerne, som bidrog med mange interessante oplysninger om området.