Her er et Oversigtskort,  hvor du bl.a. kan finde :

* Parkeringsmuligheder

* Shelter/Overnatningssteder/Bålhytter

* Toilet

* Træning/Fittnes stationer