IMG_20190429_075108           FitnessSt_Dæmn_1          IMG_20180924_110018

Vi vil gerne dig indbyde dig til et aftenmøde i 

     Foreningen Oplevelsesstiens Venner.

                      Torsdag den 28. november 2019,

            i Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted

                            kl. 19:00 – til ca. kl. 21:30

På mødet vil der være et indlæg af Lars Frederik Berndt, som er Grøn Guide i Ringsted Kommune.  

Lars F. Berndt vil fortælle omkring Ringsted Kommmune’s planer på naturområdet,  i det hele taget i Ringsted Kommune

Herefter vil vi orientere om bestyrelsens arbejde i foreningen Oplevelsesstiens Venner. 

Der vil således være tid til at få en hyggelig og uformel snak over kaffe og brød.

 Vi skal dog venligst bede dig om at tilmelde dig til mødet, ved at sende en sms til tlf. 2556 4780 , eller

sende en email til :  oplevelsesstiens.venner@gmail.com    

og oplyse om navn og antal deltagere  –   senest søndag den 24. november 2019.

 

Med venlige hilsner,  Foreningen Oplevelsesstiens Venner