Indkaldelse til Generalforsamling – 2020

Tid og sted :

Tirsdag, den 11. februar 2020

Kulturhuset, Søgade 3,  4100  Ringsted

KL.  19:00

 

* Vi beder om, at fremmødte selv har udprintet indkaldelsen til at have med til mødet.

* Der vil være kaffe, kage  og vand på mødet.

OPLv_LOGO

                                                                Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlemmer,

Oplevelsesstiens Venner afholder generalforsamling tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19. i Kulturhuset, Søgade 3, Ringsted.

Dagsorden iflg. Vedtægterne. Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Forslag til  vedtægt ændringer dog inden 1. februar.

Oplevelsesstien er i det forløbne år, gjort færdig med de dispensationer, som er givet. Men det betyder jo, at der er et arbejde, at gøre med ikke mindst strækningen fra Stavads bro til Værkevadsvej, så stien bliver fuldendt som den er planlagt. Derudover er der stadig brug for ”vores” indsats, som observatørkorps til kommunens vedligeholdelse og drift af stien, ligeledes vil bestyrelsen gerne høre medlemmernes ønsker for event i forbindelse med oplevelsesstien.

Kom og få indflydelse på det kommende arbejde. Vi har brug for jeres opbakning.

Den endelige dagsorden, regnskab og budget udsendes på mail ca en uge før generalforsamlingen.

Mvh.

Bestyrelsen