Udsendt 15. februar 2015

Generalforsamling 16. marts 2015

Sted        Sneslev Forsamlingshus, Haslevvej 342, Sneslev, 4100 Ringsted
Tid          Mandag den 16. marts 2015 kl 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
 8. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
 9. Præsentation af de af lokalrådene forudvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Der serveres kaffe/te, øl og vand.

Læs mere her