Bliv medlem af vennerne

Undertegnede husstand/forening/lokalråd/enkeltperson ønsker at melde sig ind som medlem i Oplevelsesstiens Venner og derved støtte gennemførelse og udvikling af Oplevelsesstien i Ringsted Kommune:

Felter markeret med en stjerne * skal udfyldes.
Indmeldelse

Vi bekræfter din indmeldelse i en mail.

Tak for din interesse og din indmeldelse!

En venlig opfordring

Din eller din forenings støtte betyder meget for foreningen “Oplevelsesstiens Venner”. Derved har vi muligheder for at udføre initiativer til fordel for stiens anvendelighed og brugervenlighed. Vi har sat kontingentet symbolsk lavt med et håb om, at opnå et højt medlemstal – og derved også en bred forankring og et fornuftigt tilskud til vore aktiviteter. Du kan melde dig ind i foreningen Oplevelsesstiens Venner ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller ved at benytte nedenstående formular.

Indbetal derefter venligst minimum kr. 100,- pr. år for et medlemskab (uanset antal foreningsmedlemmer)

Beløbet indbetales til foreningens bankkonto: Reg. nr. 2520 konto nr. 3493971378. Husk ved indbetalingen at anføre navn og adresse svarende til oplysningerne i indmeldelses skemaet.

Vi sender en mail bekræftelse både efter, at du har udfyldt og sendt formularen, og når vi har modtaget betaling for dit medlemskab.

Har du spørgsmål omkring medlemskab, er du også velkommen til at sende en mail til foreningen. Mail adresse: info@oplevelsesstien.dk

Foreningen glæder sig meget til at byde dig velkommen blandt vennerne! Din indmeldelse gør en forskel!

Oplevelsesstien ligger formelt under Ringsted Kommune. Det betyder, at alle økonomiske transaktioner som fondsudbetalinger, LAG-midler og evt. andre tilskud til projektet tilgår Ringsted Kommune, ligesom udgiftssiden med afregning til entreprenører etc. også er kommunens anliggende. Kommunen har garanteret drift af stien i mindst 5 år, hvilket er et krav fra de store fonde.

Denne hjemmeside ejes og drives af foreningen. Ønsket hermed at etablere en portal der i samspil med sociale medier bl.a. kan skabe dialog og give aktuelle oplysninger om livet på Oplevelsesstien, om aktivitetstilbud, om oplevelser i naturen og de kulturelle pejlemærker, der er så mange af i vores område.