Oplevelsesstien indviet 24. august 2015

Omkring 100 gæster var mødt op på p-pladsen ved den gamle Staveds Broe ved Roskildevej for at fejre indvielsen af den første etape af Ringsted Oplevelsessti. Strækningen fra landevejen og til Vrangeskov. Blandt de besøgende var også dagens talere: borgmester Henrik Hvidesten, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Christian Lützen (LAG midler), direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen samt formand for foreningen Oplevelsesstiens Venner Peter Hansen. Alle havde de flotte, velmente og velfortjente budskaber med til indvielsen. Bl.a. takkede Henrik Hvidesten alle, der har medvirket til at få sti projektet til at lykkes – herunder de frivillige i Oplevelsesstiens Venner, der har lagt tusinder af timer i forberedelserne med stien. Peter Hansen benyttede lejligheden til at rette en særlig tak til entreprenøren, der med sjæl, ære og ihærdighed har skabt de meget smukke bro passager m.m. på stien.

Henrik HvidestenChristian LützenHenrik Lehmann AndersenPeter Hansen

Efter velkomst og taler, ivrigt betragtet af en til lejligheden medvirkende drone, bevægede et stort flertal af gæsterne sig ud på stien. Det første stykke gik naturligvis ad den spændende bro under den gamle bro, der kan dateres helt tilbage til kong Christian VII i 1784. Herfra videre over engen til Østdæmningen ved Haraldsted Sø, hvor der blev budt på kaffe og kage og en værdifuld indføring i flora og fauna samt benyttelse og beskyttelse af naturen ved biolog Eilif Byrnak.

Turen gik videre langs den nordlige søbred, over broer og hen til kulturarvsområdet ved Voldstedet, videre til Vrangeskovs østlige skovbryn langs den meget smukke strækning med tæt, varieret bevoksning, rigt fugleliv og adskillige flot anlagte træbroer. Gæster, der havde “smugkigget” på stien i tiden før indvielsen bemærkede den store forbedring af fremkommeligheden på stien. Der er nu ryddet, udjævnet og reguleret ved vanskelige passager, og færdsel til fods, på cykel og med klapvogn er nu absolut muligt.

Nu manglede man kun at tilbagelægge den sidste strækning gennem Vrangeskov med udsigt ned til Haraldsted Sø, forbi balancebanen og det gamle “vrangede bøgetræ” op til det gamle traktørsted. Vejret var måske ikke helt fantastisk, men skyerne var dog så venlige at vente til de sidste få hundrede meter med at åbne lidt for hanerne. Og så var den ventende returbus foran traktørstedet et kærkomment syn efter 3 kilometers oplevelses-travetur.

Det samlede stiprojekt på 25 kilometer fra Humleore Skov til Høm Mølle ventes færdigt i 2017. Projektet er finansieret af A.P. Møller fonden, Nordea fonden, LAG-midler og Ringsted Kommune. Se også mere på Ringsted Kommunes hjemmeside – www.ringsted.dk. Opdateret 25.08.2015

Billeder fra Indvielsen, 24. august 2015

Programmet for indvielsen, den 24. august 2015

13:00
– Mødested ved Staveds Bro, Roskildevej 321, ca. 1,5 km øst for Benløse ad Roskildevej
– Velkommen og åbningstale ved Borgmester Henrik Hvidesten
– Peter Hansen, stigruppen, om tilblivelsen
– Afdelingschef Christian Lützen, LAG/ Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
– Direktør Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden
– Borgmester Henrik Hvidesten – snoren klippes
13:25
– Afgang mod øst dæmningen
13:40
– Ankomst dæmningen
– vand, kaffe og kage
– Biolog Eilif Byrnak, om området, plante- og dyrelivet
Dem der ønsker at gå tilbage vender her, øvrige fortsætter.
14:00
– Afgang mod Vrangeskov og bussen. Med korte stop og fortællinger undervejs.
15:00
– Ankomst Vrangeskov, fælles bus tilbage til bilerne ved Staveds Bro.

Nu sker det! Oplevelsesstien indvies officielt

Borgmester Henrik Hvidesten holder åbningstale

oplevelsesstien-kort

Mandag den 24. august kl. 13.00 åbner den første strækning af Ringsted Oplevelsessti. Indvielsen markeres ved et åbningsarrangement, hvor alle borgere i Ringsted og andre interesserede er inviteret. Strækningen mellem Roskildevej langs Haraldsted Sø til Vrangeskov, indvies nu officielt med ved Staveds Bro, Roskildevej. Foruden velkomst og indvielse ved borgmester Henrik Hvidesten, vil der være talere fra nogle af de lokale kræfter og større fonde, som har støttet projektet. Se programmet her på siden.

“Jeg glæder mig til at åbne første del af Ringsted Oplevelsessti. Jeg ser frem til ikke bare at se, men også opleve ruten, naturen og de historier, der følger med undervejs. Og jeg vil da opfordre byens borgere til at komme og være med. Det bliver en oplevelse midt i mulighederne”, fortæller borgmester Henrik Hvidesten.

Efter talerne vil det være muligt at gå med, når de 2,3 km af Ringsted Oplevelsessti til Vrangeskov, hvor der bliver opsamling i bus med returkørsel til Roskildevej.

På den første del af Oplevelsesstien er der god mulighed for at opleve den skønne natur langs Haraldsted Sø, et rigt fugleliv og ikke mindst kulturhistorien ved Voldstedet og Ridebanen. Undervejs er der desuden gode udsigtssteder over søen. Og er man til aktiv fritid, er der både shelterplads, borde- og bænkesæt og bådebroer til kano og kajak på strækningen.

De sidste dage og frem til indvielsen er Ringsted Kommune i gang med en kraftig trimning og forbedring af terrænforholdene på stien – og dermed en væsentlig forbedring af fremkommeligheden generelt.

Der er til anledningen mulighed for at parkere på et areal ved Roskildevej 305.

Vi har oprettet en Facebook side www.facebook.dk/oplevelsesstien. Her er mulighed for dialog omkring stien. Benyt denne og fortæl om dine oplevelser – og gerne med billeder. Se også mere på Ringsted Kommunes hjemmeside – www.ringsted.dk. Opdateret 22.08.2015