Indvielse 30. oktober 2016 af den nye strækning langs med haraldsted Sø

Udsigt fra Oplevelsesstien ud over Haraldsted Sø
En af de nye flot anlagte træbroer

Den nye strækning af Oplevelsesstien fra Vrangeskov til Ejlstrupvej syd for Vesttdæningen er klar til brug 30. oktober. Ringsted Kommune med borgmester Henrik Hvidesten i spidsen inviterer alle til indvielse med taler, tur på stien, beværtning med varme pølser og vand samt besøg hos roklubberne og sportsfiskerne.

Det hele starter allerede klokken 12.00 med bustur fra Ringsted station for gæster, der gerne vil køres ud til stien. Det foregår i Sporvejsmuseets veteranbus, som kører til det gamle traktørsted i Vrangeskov. Derfra går man ad Oplevelsesstien til Vrangeskov vest, hvor den nye strækning begynder. Her begynder klokken 13.00 det egentlige arrangement, hvor borgmester Henrik Hvidesten, lokalrådsformand for Haraldsted-Allindemagle Dorte Lau Baggesen og formand for Oplevelsesstiens Venner Peter Hansen fortæller om Oplevelsesstien – og ikke mindst om den nye strækning på godt 3,5 kilometer – samt om Stiens historie og projektets betydning for borgerne i og omkring Ringsted Kommune.

Når snoren er klippet, bevæger vi os ud på strækningen i det naturskønne og varierede landskab, gennem tæt og ellers ufremkommelig bevoksning, langs stejle skrænter, over de nyanlagte iøjnefaldende træbroer, videre på engen mellem Haraldsted by og søen og ind på strækningen mellem bredden af søen og de høje skrænter langs Sandvejen for til sidst at nå frem til Vestdæmningen mellem Haraldsted Sø og Tivolisøen. Vi går ad dæmningen med udsigt til sø på begge sider og hen til roklubberne ved Ejlstrupvej, hvor vi forventer at ankomme klokken 14.15.

Her serveres varme pølser og drikkevarer af Café Ingeborg, der bliver lejlighed til at høre om Helhedsplanerne for Søerne, se Ungdomsskolens Grejbank samt at besøge Ro- og Kajakklubberne og Sportsfiskerforeningen.

Klokken 15.30 kører bussen retur til traktørstedet i Vrangeskov og videre til Ringsted station.

Oplevelsesstien, som i alt bliver på 25 kilometer fra Dyndet/Humleore i øst til Høm Mølle i sydvest, kan fra 30. oktober 2016 benyttes som en af landets smukkeste natur- og oplevelsesstier på strækningen fra Roskildevej ved Staveds Bro og til Ejlstrupvej ved Vestdæmningen.

Se invitationen fra Ringsted Kommune herunder.

Vi håber at se mindst lige så mange gæster, som ved det første indvielses arrangement. Nyd gerne billeder og minder derfra også på denne side.

Foreningen Oplevelsesstiens Venner er også på Facebook på dette link: https://da-dk.facebook.com/oplevelsesstien – med endnu flere billeder og med mulighed for kommentarer og direkte dialog.

Oplevelsesstien Invitation 2016 no borders

Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text. Click edit button to change this text.

Næste strækning af Oplevelsesstien

Vrangeskov til Vestdæmningen

Der arbejdes på OplevelsesstienI slut­ningen af au­gust 2016 blev ar­bej­det ind­ledt med etab­lering af den næste etape af Stien. Der vil i september og oktober blive arbejdet ihærdigt med en videreførelse af Oplevelsesstien mod vest. Og fra 1. november 2016 kan man færdes til fods og på cykel på en 1,5 meter bred grusbelagt sti – også med klap- og barnevogn.

Strækningen, man nu er i gang med at etablere, går fra Vrangeskovs vestlige skovbryn, langs Haraldsted Sø, forbi Haraldsted By og videre ad Vestdæmningen mellem Haraldsted Sø og “Tivolisøen” frem til Ringsted Ro- og Kajakklub for enden af Ejlstrupvej.

Stien vil flere steder blive ført gennem stejle og temmelig ufremkommelige områder, tæt bevokset med buskads og mindre træer. Hidtil har passage ad den gamle trampesti kun været mulig iført egnet tøj og godt fodtøj. Dette bliver nu tilgængeligt på en flot anlagt grussti med moderate stigninger. Flere steder vil der blive kompenseret for fugtige og ellers vanskelige passager  med træbroer, som også kendes fra strækningen mellem Roskildevej og Vrangeskov. Der opsættes informationstavler undervejs, og der bliver bord- og bænkesæt på steder med særlig smuk udsigt. Ved roklubberne opføres et areal med træningsredskaber, der kommer et offentligt toilet og selvfølgelig også her borde og bænke.

Platform i Haraldsted SøEn helt unik attraktion bliver umiddelbart nord for Vestdæmningen. Her ligger en rørinstallation, der stikker omkring 100 meter ud i søen og som slutter i en rund platform til pumpeudstyr i forbindelse med den tidligere vandindvinding til Københavns Kommune. Anlægget bruges ikke mere, men det fortsætter nu sin tilværelse som et attraktivt og rekreativt opholdssted. Strækningen fra bred til platform belægges med en træsti med rækværk, og selve platformen ændres til en skøn opholdsplatform med bænke – en “oase” 100 meter ude i søen.

Der venter os en godt 3,5 km lang strækning med helt særlige og naturskønne oplevelser på kanten af Haraldsted Sø.

Oplevelsesstien i sin helhed, når den forventes at ligge færdig i slutningen af 2017, bliver på 25 km. Fra området omkring Dyndet og Humleore i øst, gennem Vigersdal langs med åen, videre langs bredderne af Haraldsted Sø, gennem Vrangeskov, forbi foden af Haraldsted by, over Vestdæmningen, videre ved Lille Svenstrup, forbi Holbækvejen og Motorvejen langs Ringsted Å og frem til Høm Mølle. En sti, der byder på helt unikke og smukke natur righoldige områder i Ringsted kommune med direkte adgang fra Ringsted By helt til Køge – reserveret til gang, løb og cykling – og kun med natur med stort N som nærmeste nabo.

Opdateret 05.09.2016


1. Stien planeres – 2. Nået hertil 2. sep. – 3. Fra skovbrynet og med vest – 4. Efter planering og opfyldning

Koncert inspireret af Oplevelsesstien
Me and Maria optræder i Vigersted Kirke

Oplevelsesstien er den 31. august koncert aktuel med duoen “Me and Maria”. Det sker i Vigersted Kirke med de smukke gamle hvælvinger som visuel og akustisk symfonisk baggrund. En hyldest til Oplevelsesstien langs Haraldsted Sø. Det er hvad duoen med lokale rødder “Me and Maria” har skabt på en CD og i en video med inspiration fra deres ture på Oplevelsesstien og skrænterne langs søen i Vrangeskov.

Bandet siger om sig selv: “Vi er en nyere dansk duo med bassisten Johannes Pehrson og sangerinden Maria Rosenberg, som til daglig synger musicals”. Maria har tilknytning til Valsømagle. Deres musik bevæger sig i den blide popgenre, de er enkle og poetiske med bas og vokal, som giver et ærligt udtryk med masser af personlighed, eftertænksomhed og nærvær. Selvom Me and Maria ikke har eksisteret meget mere end godt et år, har de allerede fået en masse omtale i medierne. Også i USA hvor de for nylig toppede den amerikanske liste for mest sete YouTube videoer på notreble.com.

Nu kommer de altså til Vigersted Kirke i en koncert med gratis adgang, støttet af kommunens temaudviklingspulje. En sand hyldest til Oplevelsesstien, til den smukke natur langs Haraldsted Sø i det historiske Midtsjælland og hvor fornemmelsen af trækronernes susen, duoens nærværende toner og kirkerummets fordybelse forenes i sin helhed.

Vi har oprettet en Facebook side www.facebook.dk/oplevelsesstien. Her er mulighed for dialog omkring stien. Benyt denne og fortæl om dine oplevelser – og gerne med billeder. Se også mere på Ringsted Kommunes hjemmeside – www.ringsted.dk.
Opdateret 19.08.2016