1.7 mio. kroner skal fordeles…

Og det bliver et større arbejde at få dette gjort hurtigt, omsorgsfuldt, effektivt og korrekt. Derfor har Landsbyforums bestyrelse fundet det nødvendigt at etablere en sekretariatsfunktion, der skal varetage en række administrative opgaver i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Det kan gøres for maksimalt 100.000 kroner, som finansieres fra helhedsplanpuljen. Beløbet er indregnet i de budgetterede omkostninger, hvilket betyder at der stadig er 1.7 mio. kroner til uddeling i 2015. Opgaven er givet til DGI Faciliteter & Lokaludvikling, der i forvejen har bistået med udarbejdelsen af de fleste helhedsplaner, og som forventes at være det optimale valg i fortsættelse af dette arbejde og det dermed opnåede kendskab til planer og lokale forhold. Sekretariatet er begrænset til at fungere i 2015, herefter vurderes om ordningen skal fortsætte, og i givet fald i hvilket omfang.

Opgaverne er bl.a.

  • Kommunikation og vejledning via e-mail og telefon. Modtagelse, arkivering og korrespondance i forhold til alle projektansøgninger.
  • Kontrol af ansøgninger, og vejledning af projektets kontaktperson i forhold til mangler og mulige forbedringer inden behandling.
  • Kommunikation med kontaktpersonerne gennem processen.
  • Sparring og kontrol i forhold til økonomi, projektregnskaber og bilag.
  • Indstilling og klargøring af materiale i forhold til de tre bestyrelsesmøder, hvor projekterne behandles.
  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af statusoversigter over midler.
  • Et tæt samarbejde med Ringsted Kommunes administration på alle aktiviteter.

Der er afsat godt 150 timer til opgaverne. Bruges der mindre end dette reguleres prisen tilsvarende ned.

Læs mere her