Observationsture med Ringsted Kommune.

 I nyhedsbrevet fra juli d.å, orienterede vi om observationsture med chefen for Ringsted Kommune’s Drift.

Disse observationsture blev intensiveret i juni, august og september måned, hvor vi -sammen med Kommunen – var flere gange på strækninger, over hele forløbet af Oplevelsesstien (faktisk reelt 28 km.) . Således blev afdækket mange af de tilbagestående punkter, for at Oplevelsesstien stort set snart kan betegnes som færdiggjort i forhold til de aftaler, som er indgået med fondene over projektet. 

Mangel punkterne er nu udmøntet i en status rapport, som er sendt til Ringsted Kommune.  Vi har fået tilbagesvar på de fleste punkter, og i løbet af de næste uger ( uge 43-44 ) forventer vi, at de aftalte punkter, er færdiggjort på stien.

 Det er dog også grund til at pointere, at det er Ringsted Kommune som ejer og som har ansvaret for stien.

 Af større tiltag, kan vi desuden nævne, at Stien har fået 2 meget fine Fitness stationer, henholdsvis anlagt ved Havemøllevej samt ved VestDæmningen v/Haraldsted sø.

 Der er på disse observationsture naturligvis også fra bestyrelsens side udtrykt ønsker om yderligere tiltag/forbedringer på Stien på forskellige områder.

 Men det skal absolut også nævnes, at foreningen har et godt og konstruktivt samarbejde med Ringsted Kommune. Og vi vil også rose kommunen for arbejdet ved Havemøllevej og perfekt nedkørselsbelægning fra Roskildevej og ned til Staveds Bro.

 Hjemmeside og Facebook.

 Hjemmeside :

Vi håber, at det er blevet bemærket, at foreningens hjemmeside nu er løbende opdateret, og at der under menu punktet ”Sidste nyt”, bl.a. kan se kommende arrangementer.

Hjemmesiden vil desuden blive udbygget med gå/vandretur forslag, med forskellige etaper og varierende km.

 Facebook :

Vi har dog stadig problemer med opdateringsmuligheder på vores Facebook, men vi arbejder på problemet.

 

Aktiviteter:

          Vi har inviteret til vandreture i perioden august til oktober 2019:

  • august 2019, Vigersted og Humleore v/guide Peter Hansen
  • september 2019 v/ Danmarks Naturfredningsforening )
  • oktober 2019, Haraldsted området

 Kommende aktiviteter :

 Vi er nu i gang med planlægning af et foredrag den 28. november 2019, i Kulturhuset, Ringsted, men vi vil udsende nærmere oplysninger.

 Foreningens generalforsamling vil blive Tirsdag den 11. februar 2020.

 

Husk, at I er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen – se hjemmesiden – eller kontakt os på mail adressen :  oplevelsesstiens.venner@gmail.com    , med

  • Indlæg , forslag, kritik eller andet

 Med venlige hilsen og på gensyn i foreningen,

Oplevelsesstiens Venner

Bestyrelsen

 

IMG_20190429_075108

FitnessSt_Dæmn_1

IMG_20180924_110018