Et gensyn med åbningen af Oplevelsesstien 10. september 2017

WP_20170910_10_55_31_Rich-940x540
WP_20170910_11_38_59_Rich-940x540
DSC_1054-940x540

På “Naturens Dag” midt i september afholdt Ringsted Kommune et storstilet åbningsarrangement af Oplevelsesstien. En vejrmæssigt broget dag, som alligevel viste sig fra sin pæne side med solskin i den grønne Humleore Skov.

Et sted mellem 600 og 800 gæster mødte op i løbet af dagen for at deltage i festlighederne. Der var lagt op til et børnevenligt arrangement med blandt andet skattejagt, træklatring, bueskydning og diverse friluftsaktiviteter.

Da morgenkaffen med tilbehør var overstået fortalte borgmester Henrik Hvidesten om stiens tilblivelse, de mange aktivitetsmuligheder, naturens mangfoldighed og de kulturhistoriske tilbud. Lidt senere underholdt duoen “Me and Maria” med deres sange – bl.a. komponeret med inspiration fra Oplevelsesstien i Vrangeskov.

Der var hygge, debat og lækkerier i de mange boder, og som dagen skred fremad, spredtes de mange gæster sig ud på Oplevelsesstien – både i retning gennem Humleore Skov mod Udløbet ved kommunegrænsen til Køge, og ad den noget længere strækning mod Vigersted, Vrangeskov og videre mod Haraldsted langs søen til Vestdæmningen og for de mest udholdende videre under Holbækvejen ved Lille Svenstrup til Ringsted.

Selv om Oplevelsesstien ikke helt kunne præsenteres som en samlet og færdig strækning fra Udløbet til Høm Mølle, var det en dag med højt humør og en udpræget positiv stemning. Kommentarene og vurderingen blandt deltagerne generelt var en stor anerkendelse af Oplevelsesstien. Flere og forskellige udfordringer har betydet, at bl.a. den oprindeligt planlagte strækning fra Kildevej langs Vigersdal Å til Stavads Bro ved Roskildevej foreløbig må erstattes af en rute ad Værkevadsvej og Roskildevej. Også strækningen fra Roskildevej til Vrangeskov lider af eftervirkninger fra nogle meget våde perioder, og strækningen langs Stængebæk mellem Ejdamsvej og Humleorevej har givet udfordringer. Det er muligt – delvist på naturens præmisser – at gennemføre hele turen med passende fodtøj og i perioder eventuelt ad markerede faste omveje.

Der arbejdes i skrivende stund stadig på færdiggørelse af de udsatte strækninger. En kendsgerning er det, at vi har et “sammenhængende” stisystem på 25 km gennem Ringsted kommune igennem mange af Midtsjællands skønneste naturområder. Og en Oplevelsessti, der i samarbejde med vejrguderne dagligt forbedres til en gennemarbejdet samlet strækning til glæde for alle gående og cyklende gæster.

Opdateret 22.11.2017

_DSC5570-940x540
_DSC5550-940x540
DSC_1123-940x540
WP_20170910_12_08_01_Pro-940x540

Fra Vandrør til Oplevelses Promenadebro

Den gamle rørledning, som er befæstiget i en 100 meter lang molekonstruktion, blev fra 1994 til 2006 af HOFOR anvendt til transpoort af det indsamlede overfladevand fra Haraldsted Sø. Vandet transporteredes via et rørsystem videre til Regnemark ved Køge Å for bearbejdning inden det videre forløb til København, hvor det indgik i københavnernes drikkevand. Efter Københavns ophør af brug af vand fra Haraldsted Sø har molen ligget ubrugt hen.

Senere, da Oplevelsesstien blev etableret, fødtes idéen om at anvende denne mole som et fundament til en bro fra Oplevelsesstien og de 100 meter ud i Haraldsted Sø. For enden af molen genbruges også den runde platform, der tidligere tjente som base for det tekniske pumpeudstyr, der brugtes til vandudvindingen.

Nu står den fantastiske idé klar som en “Promenade” med udsigtsplatform, det hele belagt med solide egetræsplanker i en smuk og harmonisk udførelse, forsynet med opholdsbænke undervejs og ude på selve platformen samt en anløbsplads til kajakker. I sig selv et enestående og praktisk kunstværk til rige naturoplevelser ude på søen omgivet af fuglelivet i rigt mål. Her kan f.eks. den medbragte kaffe eller frokostkurv nydes i pagt med naturens “Sights and Sounds”.

Broen findes umiddelbart nord for dæmningen ved Roklubberne.

Opdateret 04.02.2017

Action 10. september 2017