Foreningen Oplevelsesstiens Venner

“Oplevelsesstiens Venner” er en forening, der er etableret den 29. november 2013 med det formål at arbejde for at Ringsted kommunes natur bliver tilgængelig både for land- og byboere, gennem den rekreative sti – Oplevelsesstien, samt at fremme kendskabet til og interessen for Oplevelsesstien, når det drejer sig om kulturseværdigheder, naturformidling, motion og bevægelse, geologi og landskaber samt om historie.

Foreningen spiller en væsentlig rolle i samarbejdet med Ringsted Kommune for den fortsatte udvikling af stien og de tilknyttede oplevelser og faciliteter.

Alle foreninger, virksomheder, husstande, fonde og selvejende institutioner kan optages som medlemmer. Kontingentet er kun 100 kroner om året. Der afholdes Generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen, som kan bestå af op til 7 medlemmer, varetager mange vigtige opgaver med indflydelse på Oplevelsesstiens omfang, funktionalitet og kvalitet, herunder

  • Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier.
  • Fundraising og indsamling af midler/kapital i samarbejde med Ringsted Kommune. Ringsted Kommune vil være den formelle afsender af ansøgninger.
  • Godkendelse af fremtidige projekter, samt udvikling af foreningens aktiviteter.

Foreningen er tænkt som inspirator og idébank for kommunen, ligesom foreningen skal være med til at sikre fremdrift på det rekreative område. Samtidig skal foreningen signalere stor opbakning og stort brugerbehov.

Oplevelsesstien ligger formelt under Ringsted Kommune. Det betyder, at alle økonomiske transaktioner som fondsudbetalinger, LAG-midler og evt. andre tilskud til projektet tilgår Ringsted Kommune, ligesom udgiftssiden med afregning til entreprenører etc. også er kommunens anliggende. Kommunen har garanteret drift af stien i mindst 5 år, hvilket er et krav fra de store fonde.

Denne hjemmeside ejes og drives af foreningen. Ønsket hermed at etablere en portal der i samspil med sociale medier bl.a. kan skabe dialog og give aktuelle oplysninger om livet på Oplevelsesstien, om aktivitetstilbud, om oplevelser i naturen og de kulturelle pejlemærker, der er så mange af i vores område.

Læs mere om Oplevelsesstien i Vedtægter og Generalforsamlingsreferat. Se også bestyrelsens sammensætning i boksen til højre eller herunder.

Bliv medlem af vennerne

Din eller din forenings støtte betyder meget for foreningen “Oplevelsesstiens Venner”. Derved har vi muligheder for at udføre initiativer til fordel for stiens anvendelighed og brugervenlighed.

Du kan melde dig ind i foreningen Oplevelsesstiens Venner ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller ved at benytte skemaet på dette link.

Det koster kun 100 kroner om året, uanset om du er enkeltperson eller en forening – og uanset foreningens størrelse, større beløb modtages også gerne.

Beløbet indbetales til foreningens bankkonto: Reg. nr. 2520 konto nr. 3493971378. Husk ved indbetalingen at anføre navn og adresse svarende til oplysningerne i skemaet.

Foreningen glæder sig meget til at byde dig velkommen blandt vennerne!

Bestyrelsen

Fungerende formand

Michael Pedersen

Korsevænget 40

4100 Ringsted

61 55 69 93

michael.n.p@live.dk

Sekretær Kenneth Hohol

Søbjergvej 1

4100 Ringsted

25 55 54 05

hohol@outlook.dk

PerS

Kasserer Per Sunke

Toften 3, Benløse

4100 Ringsted

25 56 47 80

psunkedk@gmail.com

Suppleant Jan B. Hansen