Hvad vil Oplevelsesstien byde på – nu og fremadrettet

IMG_7031-1140x350

Ringsted Oplevelsessti bliver en aktivitets- og natursti på ca. 25 km igennem Ringsted Kommune. En betydende sti for borgere i landområderne, for byboere, for tilflyttere og for turister, med ønsker om frisk luft, naturoplevelser, motion og aktiviteter i det fri.

Hovedformålet ved oplevelsesstien er at forbedre adgangen til naturen, og skabe bedre mulighed for udendørsaktiviteter. Undervejs i stiforløbet lægges der vægt på formidling af kulturhistoriske steder. Ligesom der informeres om natur og geologi mv. Oplevelsesstien vil synliggøre kommunens unikke natur, og give lyst og inspiration til flere udendørsaktiviteter.

Oplevelsesstien er tænkt som en vandre-, løbe,- cykel,- og aktivitetssti i relativ høj kvalitet, der skal inspirere til at komme ud i naturen. Langs stien vil der være forskellige faciliteter, der skal inspirere til motion, vidensdeling, fordybelse og leg. En sti med op til 70 forskellige aktiviteter, herunder balancebane for børn, den hemmelige sti, bålhytter, shelters, isætningsplatforme og bådebroer til kajakker, fiskebro, borde/bænke, infotavler, minitræningspavilloner, lær at cykle-bane, udendørs fitness og rigtig mange informationstavler med QR-koder om natur, vandforsyning, planter, fugle, fisk og geologi. Stien vil opleves som tryg at færdes på for både ældre og børnefamilier. Her vil man kunne lære sine børn og børnebørn at køre sikkert på cykel og finde glæden ved at færdes i naturen.

Som det ser ud nu, vil etableringen af Oplevelsesstien blive færdiggjort i ca. 5 etaper. Hvor Vrangeskov var den første, Roskildevej til Vrangeskov den næste. Tredje etape, der færdiggøres er fra Vrangeskov vest, langs Haraldsted Sø mod Haraldsted, videre til vestdæmningen og på denne mod syd til området ved Ringsted Roklub. En meget flot strækning med fantastisk udsigt og nærhed til søen. Etapen ventes færdig sidst på året 2016 inden vinteren for alvor sætter ind. Rækkefølgen for de næste etaper er endnu ikke fastlagt. Men der arbejdes efter at hele Oplevelsesstien er færdigetableret inden udgangen af 2017. Når dette stiprojekt er fuldt realiseret, inklusiv sidestier, vil Ringsted Kommune kunne tilbyde et rekreativt stisystem, som rigtig mange mennesker vil få stor glæde af.
Opdateret 19.08.2016

Vrangeskov

Den første strækning i Vrangeskov er færdigetableret og indeholder disse aktiviteter:

  • Isætningsplatform til kajakker og kanoner neden for ”det gamle traktørsted”
  • Helt ny sti med broer og spanger over fugtige passager langs med søen
  • Opsætning af borde og bænkesæt 3 forskellige steder langs med søen
  • ”Den hemmelige sti” for børn
  • Balance-bane
  • Stor bålhytte i forbindelse med eksisterende shelter
  • Gul trampesti på ca. 3,5 km – Rundsti
  • Mountainbike-bane på ca. 3,5 km
  • Område for hulebygning
  • Endagsteltning uden faciliteter

Hele strækningen – 25 km

Oplevelsesstien bliver ca. 25 km lang og starter ved Regnemark/Dyndet i øst og forløbet går gennem Humleore Skov, gennem mosen mellem Vigersted og Kværkeby, gennem engene ved Værkevad langs med Vigersdal Å frem til østsiden af Haraldsted Sø.

Ved Roskildevej benyttes en eksisterende gammel granit­underføring så krydsning af Roskildevej kan ske uden trafikale problemer. Herfra går turen langs med søens nordlige bred frem til Vrangeskov, gennem Vrangeskov og videre langs med søbredden forbi Haraldsted By og herfra frem til Dæmningen mellem Haraldsted Sø og Tivolisøen.

Stiens forløb er herfra over Dæmningen, forbi Roklubben og frem til grusvejen ved Eilstrupvej og herfra videre frem til Holbækvej ved Lille Svenstrup. Ved Holbækvej underføres stien sikkert under den trafikerede vej og følger herefter den eksisterende sti langs med Ringsted Å. Dette forløb følges frem til Høm Mølle.

Senere vil der blive arbejdet på at føre stien helt frem til Vrangstup med forbindelse til Susåen. Stiens start i øst bliver forbundet med Køge Ås stien med forbindelse til Køge. Se hele strækningen på oversigtskortet.
stien-kort v1