Fra Vandrør til Oplevelsesstiens Promenade Bro

Den gamle rørledning, som er befæstet i en 100 meter lang molekonstruktion, blev fra 1994 til 2006 af HOFOR anvendt til transpoort af det indsamlede overfladevand fra Haraldsted Sø. Vandet transporteredes via et rørsystem videre til Regnemark ved Køge Å for bearbejdning inden det videre forløb til København, hvor det indgik i københavnernes drikkevand. Efter Københavns ophør af brug af vand fra Haraldsted Sø har molen ligget ubrugt hen.

Senere, da Oplevelsesstien blev etableret, fødtes idéen om at anvende denne mole som et fundament til en bro fra Oplevelsesstien og de 100 meter ud i Haraldsted Sø. For enden af molen genbruges også den runde platform, der tidligere tjente som base for det tekniske pumpeudstyr, der brugtes til vandudvindingen.

Nu står den fantastiske idé klar som en “Promenade” med udsigtsplatform, det hele belagt med solide egetræsplanker i en smuk og harmonisk udførelse, forsynet med opholdsbænke undervejs og ude på selve platformen samt en anløbsplads til kajakker. I sig selv et enestående og praktisk kunstværk til rige naturoplevelser ude på søen omgivet af fuglelivet i rigt mål. Her kan f.eks. den medbragte kaffe eller frokostkurv nydes i pagt med naturens “Sights and Sounds”.

Broen findes umiddelbart nord for dæmningen ved Roklubberne.

Opdateret 04.02.2017