Gensyn med åbningen 10. september 2017

Et gensyn med åbningen af Oplevelsesstien 10. september 2017

På “Naturens Dag” midt i september afholdt Ringsted Kommune et storstilet åbningsarrangement af Oplevelsesstien. En vejrmæssigt broget dag, som alligevel viste sig fra sin pæne side med solskin i den grønne Humleore Skov.

Et sted mellem 600 og 800 gæster mødte op i løbet af dagen for at deltage i festlighederne. Der var lagt op til et børnevenligt arrangement med blandt andet skattejagt, træklatring, bueskydning og diverse friluftsaktiviteter.

Da morgenkaffen med tilbehør var overstået fortalte borgmester Henrik Hvidesten om stiens tilblivelse, de mange aktivitetsmuligheder, naturens mangfoldighed og de kulturhistoriske tilbud. Lidt senere underholdt duoen “Me and Maria” med deres sange – bl.a. komponeret med inspiration fra Oplevelsesstien i Vrangeskov.

Der var hygge, debat og lækkerier i de mange boder, og som dagen skred fremad, spredtes de mange gæster sig ud på Oplevelsesstien – både i retning gennem Humleore Skov mod Udløbet ved kommunegrænsen til Køge, og ad den noget længere strækning mod Vigersted, Vrangeskov og videre mod Haraldsted langs søen til Vestdæmningen og for de mest udholdende videre under Holbækvejen ved Lille Svenstrup til Ringsted.

Selv om Oplevelsesstien ikke helt kunne præsenteres som en samlet og færdig strækning fra Udløbet til Høm Mølle, var det en dag med højt humør og en udpræget positiv stemning. Kommentarene og vurderingen blandt deltagerne generelt var en stor anerkendelse af Oplevelsesstien. Flere og forskellige udfordringer har betydet, at bl.a. den oprindeligt planlagte strækning fra Kildevej langs Vigersdal Å til Stavads Bro ved Roskildevej foreløbig må erstattes af en rute ad Værkevadsvej og Roskildevej. Også strækningen fra Roskildevej til Vrangeskov lider af eftervirkninger fra nogle meget våde perioder, og strækningen langs Stængebæk mellem Ejdamsvej og Humleorevej har givet udfordringer. Det er muligt – delvist på naturens præmisser – at gennemføre hele turen med passende fodtøj og i perioder eventuelt ad markerede faste omveje.

Der arbejdes i skrivende stund stadig på færdiggørelse af de udsatte strækninger. En kendsgerning er det, at vi har et “sammenhængende” stisystem på 25 km gennem Ringsted kommune igennem mange af Midtsjællands skønneste naturområder. Og en Oplevelsessti, der i samarbejde med vejrguderne dagligt forbedres til en gennemarbejdet samlet strækning til glæde for alle gående og cyklende gæster.

Opdateret 22.11.2017

Fra Vandrør til Oplevelses Promenadebro

Den gamle rørledning, som er befæstiget i en 100 meter lang molekonstruktion, blev fra 1994 til 2006 af HOFOR anvendt til transpoort af det indsamlede overfladevand fra Haraldsted Sø. Vandet transporteredes via et rørsystem videre til Regnemark ved Køge Å for bearbejdning inden det videre forløb til København, hvor det indgik i københavnernes drikkevand. Efter Københavns ophør af brug af vand fra Haraldsted Sø har molen ligget ubrugt hen.

Senere, da Oplevelsesstien blev etableret, fødtes idéen om at anvende denne mole som et fundament til en bro fra Oplevelsesstien og de 100 meter ud i Haraldsted Sø. For enden af molen genbruges også den runde platform, der tidligere tjente som base for det tekniske pumpeudstyr, der brugtes til vandudvindingen.

Nu står den fantastiske idé klar som en “Promenade” med udsigtsplatform, det hele belagt med solide egetræsplanker i en smuk og harmonisk udførelse, forsynet med opholdsbænke undervejs og ude på selve platformen samt en anløbsplads til kajakker. I sig selv et enestående og praktisk kunstværk til rige naturoplevelser ude på søen omgivet af fuglelivet i rigt mål. Her kan f.eks. den medbragte kaffe eller frokostkurv nydes i pagt med naturens “Sights and Sounds”.

Broen findes umiddelbart nord for dæmningen ved Roklubberne. Klik på billederne herunder for større.

Opdateret 04.02.2017

Billeder fra indvielsen

Kort over strækningen ved Haraldsted

Omkring 300 interesserede besøgte Oplevelsesstien 30. oktober 2016 i forbindelse med indvielsen af den seneste strækning fra Vrangeskov vest til roklubberne ved Ejlstrupvej på den sydvestlige bred af Haraldsted Sø. Det hele begyndte allerede klokken 12.00 med en bustur fra Ringsted station for gæster, der ønskede transport ud til stien. I skovbrynets kant mod vest blev de traditionelle taler holdt af borgmester Henrik Hvidesten, af lokalrådsformand for Haraldsted-Allindemagle Lokalråd Dorte Lau Baggesen og af formand for foreningen Oplevelsesstiens Venner Peter Hansen.

Dorte

Dorte Lau Baggesen

Peter

Peter Hansen

Henrik

Henrik Hvidesten

Derefter fulgte en oplevelsesrig tur i rart dansk sensommervejr ad stien langs Haraldsted Sø gennem de stærkt varierede landskaber med flere smukt anlagte træbroer, tæt bevoksning, udsigtssteder med tilhørende borde og bænke, åbne strækninger nedenfor Haraldsted by, hvor fredelige får på naturplejejob til daglig også har deres gang, forbi den stejle sti op til Sandvejen, langs dæmningen, der deler Haraldsted Sø og “Tivolisøen” og hen til området ved roklubberne.

Omkring 4 km er hermed føjet til det allerede etablerede stykke fra Roskildevej til Vrangeskov. Hermed er omkring 8 km Oplevelssti ud af det samlede projekt på 25 km nu klar. Der arbejdes ihærdigt på resten af stien, og det hele er planlagt til at være klar om et års tid.

Vel fremkommet efter et par timers vandring stod Cafe Ingeborg klar med 300 varme pølser og hjemmebagt brød, der hurtigt fik dannet en lang kø af sultne vandrere.

Alt i alt en vellykket dag med glade mennesker og gode oplevelser og indtryk på en af landets smukkeste natur- og oplevelsesstier. Nyd billeder fra dagen herunder. Klik på dem for større billeder.

Opdateret 10.01.2017

Vi venter på talerne
Snoren klippes med spænding
Så går vi!
Trængsel på stien - nogen fandt ud af vente lidt
Broerne skabte trafikkøer
Og vi går stadig, nedenfor Sandvejen
Så blev der lidt spredning i feltet
Snart fremme ved de ristede pølser
Tre glade ungersvende
Pølserne kalder, og nu igen en kø
Endelig fremme - Cafe Ingeborg står klar
Velbekomme. Fire kilometer og en stor oplevelse rigere

Indvielse 30. oktober 2016 af den nye strækning langs med haraldsted Sø

Udsigt fra Oplevelsesstien ud over Haraldsted Sø
En af de nye flot anlagte træbroer

Den nye strækning af Oplevelsesstien fra Vrangeskov til Ejlstrupvej syd for Vesttdæningen er klar til brug 30. oktober. Ringsted Kommune med borgmester Henrik Hvidesten i spidsen inviterer alle til indvielse med taler, tur på stien, beværtning med varme pølser og vand samt besøg hos roklubberne og sportsfiskerne.

Det hele starter allerede klokken 12.00 med bustur fra Ringsted station for gæster, der gerne vil køres ud til stien. Det foregår i Sporvejsmuseets veteranbus, som kører til det gamle traktørsted i Vrangeskov. Derfra går man ad Oplevelsesstien til Vrangeskov vest, hvor den nye strækning begynder. Her begynder klokken 13.00 det egentlige arrangement, hvor borgmester Henrik Hvidesten, lokalrådsformand for Haraldsted-Allindemagle Dorte Lau Baggesen og formand for Oplevelsesstiens Venner Peter Hansen fortæller om Oplevelsesstien – og ikke mindst om den nye strækning på godt 3,5 kilometer – samt om Stiens historie og projektets betydning for borgerne i og omkring Ringsted Kommune.

Når snoren er klippet, bevæger vi os ud på strækningen i det naturskønne og varierede landskab, gennem tæt og ellers ufremkommelig bevoksning, langs stejle skrænter, over de nyanlagte iøjnefaldende træbroer, videre på engen mellem Haraldsted by og søen og ind på strækningen mellem bredden af søen og de høje skrænter langs Sandvejen for til sidst at nå frem til Vestdæmningen mellem Haraldsted Sø og Tivolisøen. Vi går ad dæmningen med udsigt til sø på begge sider og hen til roklubberne ved Ejlstrupvej, hvor vi forventer at ankomme klokken 14.15.

Her serveres varme pølser og drikkevarer af Café Ingeborg, der bliver lejlighed til at høre om Helhedsplanerne for Søerne, se Ungdomsskolens Grejbank samt at besøge Ro- og Kajakklubberne og Sportsfiskerforeningen.

Klokken 15.30 kører bussen retur til traktørstedet i Vrangeskov og videre til Ringsted station.

Oplevelsesstien, som i alt bliver på 25 kilometer fra Dyndet/Humleore i øst til Høm Mølle i sydvest, kan fra 30. oktober 2016 benyttes som en af landets smukkeste natur- og oplevelsesstier på strækningen fra Roskildevej ved Staveds Bro og til Ejlstrupvej ved Vestdæmningen.

Se invitationen fra Ringsted Kommune herunder. Se også længere nede på siden de tidligere beskrivelser med de mange billeder. Der kan klikkes på disse for at få dem vist i større format.

Vi håber at se mindst lige så mange gæster, som ved det første indvielses arrangement. Nyd gerne billeder og minder derfra også på denne side.

Foreningen Oplevelsesstiens Venner er også på Facebook på dette link: https://da-dk.facebook.com/oplevelsesstien – med endnu flere billeder og med mulighed for kommentarer og direkte dialog.

Oplevelsesstien Invitation 2016 no borders

Opdateret 22.10.2016

Vrangeskov – Vestdæmningen klar til åbning 30. oktober 2016

De seneste par måneder – august, september og nu oktober –  er der arbejdet intenst med etablering af den næste etape af Stien. Det er gået stærkt, og strækningen er nu bebudet klar søndag den 30. oktober til en storstilet indvielse. Herefter kan man færdes til fods og på cykel på en 1,5 meter bred grusbelagt sti – også med klap- og barnevogn – fra Roskildevej i øst til roklubberne syd for vestdæmningen i vest.

Stien er ført gennem stejle og ellers temmelig ufremkommelige områder, tæt bevokset med buskads og mindre træer, videre over engene mellem Haraldsted by og søen gennem et eventyrligt smukt område syd for Sandvejen, hen over vestdæmningen og frem til roklubberne ved Ejlstrupvej. Det hele på en flot anlagt grussti med moderate stigninger samt smukt anlagte træbroer over vådområderne. Nedenfor Sandvejen er der anlagt en særskilt sti fra selve Oplevelsesstien og op til vejen, hvor der i øvrigt er en enestående panoramaudsigt. Der vil være informationstavler undervejs samt bord- og bænkesæt på steder med særlig smuk udsigt. Ved roklubberne opføres et areal med træningsredskaber, der kommer et offentligt toilet og selvfølgelig også her borde og bænke. Se mere længere nede på denne side.

Der venter os en godt 3,5 km lang strækning med helt særlige og naturskønne oplevelser på kanten af Haraldsted Sø.

Opdateret 18.10.2016

Fotos fra etableringen i oktober 2016

Disse billeder er fra strækningen fra Vrangeskov til Vestdæmningen. Klik på billeder for visning i stor størrelse.

Næste strækning af Oplevelsesstien er under etablering

Der arbejdes på OplevelsesstienI slutningen af august 2016 blev arbejdet indledt med etablering af den næste etape af Stien. Der vil i september og oktober blive arbejdet ihærdigt med en videreførelse af Oplevelsesstien mod vest. Og fra 1. november 2016 kan man færdes til fods og på cykel på en 1,5 meter bred grusbelagt sti – også med klap- og barnevogn.

Strækningen, man nu er i gang med at etablere, går fra Vrangeskovs vestlige skovbryn, langs Haraldsted Sø, forbi Haraldsted By og videre ad Vestdæmningen mellem Haraldsted Sø og “Tivolisøen” frem til Ringsted Ro- og Kajakklub for enden af Ejlstrupvej.

Stien vil flere steder blive ført gennem stejle og temmelig ufremkommelige områder, tæt bevokset med buskads og mindre træer. Hidtil har passage ad den gamle trampesti kun været mulig iført egnet tøj og godt fodtøj. Dette bliver nu tilgængeligt på en flot anlagt grussti med moderate stigninger. Flere steder vil der blive kompenseret for fugtige og ellers vanskelige passager  med træbroer, som også kendes fra strækningen mellem Roskildevej og Vrangeskov. Der opsættes informationstavler undervejs, og der bliver bord- og bænkesæt på steder med særlig smuk udsigt. Ved roklubberne opføres et areal med træningsredskaber, der kommer et offentligt toilet og selvfølgelig også her borde og bænke.

Platform i Haraldsted SøEn helt unik attraktion bliver umiddelbart nord for Vestdæmningen. Her ligger en rørinstallation, der stikker omkring 100 meter ud i søen og som slutter i en rund platform til pumpeudstyr i forbindelse med den tidligere vandindvinding til Københavns Kommune. Anlægget bruges ikke mere, men det fortsætter nu sin tilværelse som et attraktivt og rekreativt opholdssted. Strækningen fra bred til platform belægges med en træsti med rækværk, og selve platformen ændres til en skøn opholdsplatform med bænke – en “oase” 100 meter ude i søen.

Der venter os en godt 3,5 km lang strækning med helt særlige og naturskønne oplevelser på kanten af Haraldsted Sø.

Oplevelsesstien i sin helhed, når den forventes at ligge færdig i slutningen af 2017, bliver på 25 km. Fra området omkring Dyndet og Humleore i øst, gennem Vigersdal langs med åen, videre langs bredderne af Haraldsted Sø, gennem Vrangeskov, forbi foden af Haraldsted by, over Vestdæmningen, videre ved Lille Svenstrup, forbi Holbækvejen og Motorvejen langs Ringsted Å og frem til Høm Mølle. En sti, der byder på helt unikke og smukke natur righoldige områder i Ringsted kommune med direkte adgang fra Ringsted By helt til Køge – reserveret til gang, løb og cykling – og kun med natur med stort N som nærmeste nabo.

Opdateret 05.09.2016

Koncert inspireret af Oplevelsesstien
Me and Maria optræder i Vigersted Kirke

Oplevelsesstien er den 31. august koncert aktuel med duoen “Me and Maria”. Det sker i Vigersted Kirke med de smukke gamle hvælvinger som visuel og akustisk symfonisk baggrund. En hyldest til Oplevelsesstien langs Haraldsted Sø. Det er hvad duoen med lokale rødder “Me and Maria” har skabt på en CD og i en video med inspiration fra deres ture på Oplevelsesstien og skrænterne langs søen i Vrangeskov.

Bandet siger om sig selv: “Vi er en nyere dansk duo med bassisten Johannes Pehrson og sangerinden Maria Rosenberg, som til daglig synger musicals”. Maria har tilknytning til Valsømagle. Deres musik bevæger sig i den blide popgenre, de er enkle og poetiske med bas og vokal, som giver et ærligt udtryk med masser af personlighed, eftertænksomhed og nærvær. Selvom Me and Maria ikke har eksisteret meget mere end godt et år, har de allerede fået en masse omtale i medierne. Også i USA hvor de for nylig toppede den amerikanske liste for mest sete YouTube videoer på notreble.com.

Nu kommer de altså til Vigersted Kirke i en koncert med gratis adgang, støttet af kommunens temaudviklingspulje. En sand hyldest til Oplevelsesstien, til den smukke natur langs Haraldsted Sø i det historiske Midtsjælland og hvor fornemmelsen af trækronernes susen, duoens nærværende toner og kirkerummets fordybelse forenes i sin helhed.

Vi har oprettet en Facebook side www.facebook.dk/oplevelsesstien. Her er mulighed for dialog omkring stien. Benyt denne og fortæl om dine oplevelser – og gerne med billeder. Se også mere på Ringsted Kommunes hjemmeside – www.ringsted.dk.
Opdateret 19.08.2016

Oplevelsesstien indviet 24. august 2015

Omkring 100 gæster var mødt op på p-pladsen ved den gamle Staveds Broe ved Roskildevej for at fejre indvielsen af den første etape af Ringsted Oplevelsessti. Strækningen fra landevejen og til Vrangeskov. Blandt de besøgende var også dagens talere: borgmester Henrik Hvidesten, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Christian Lützen (LAG midler), direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen samt formand for foreningen Oplevelsesstiens Venner Peter Hansen. Alle havde de flotte, velmente og velfortjente budskaber med til indvielsen. Bl.a. takkede Henrik Hvidesten alle, der har medvirket til at få sti projektet til at lykkes – herunder de frivillige i Oplevelsesstiens Venner, der har lagt tusinder af timer i forberedelserne med stien. Peter Hansen benyttede lejligheden til at rette en særlig tak til entreprenøren, der med sjæl, ære og ihærdighed har skabt de meget smukke bro passager m.m. på stien.

Henrik HvidestenChristian LützenHenrik Lehmann AndersenPeter Hansen

Efter velkomst og taler, ivrigt betragtet af en til lejligheden medvirkende drone, bevægede et stort flertal af gæsterne sig ud på stien. Det første stykke gik naturligvis ad den spændende bro under den gamle bro, der kan dateres helt tilbage til kong Christian VII i 1784. Herfra videre over engen til Østdæmningen ved Haraldsted Sø, hvor der blev budt på kaffe og kage og en værdifuld indføring i flora og fauna samt benyttelse og beskyttelse af naturen ved biolog Eilif Byrnak.

Turen gik videre langs den nordlige søbred, over broer og hen til kulturarvsområdet ved Voldstedet, videre til Vrangeskovs østlige skovbryn langs den meget smukke strækning med tæt, varieret bevoksning, rigt fugleliv og adskillige flot anlagte træbroer. Gæster, der havde “smugkigget” på stien i tiden før indvielsen bemærkede den store forbedring af fremkommeligheden på stien. Der er nu ryddet, udjævnet og reguleret ved vanskelige passager, og færdsel til fods, på cykel og med klapvogn er nu absolut muligt.

Nu manglede man kun at tilbagelægge den sidste strækning gennem Vrangeskov med udsigt ned til Haraldsted Sø, forbi balancebanen og det gamle “vrangede bøgetræ” op til det gamle traktørsted. Vejret var måske ikke helt fantastisk, men skyerne var dog så venlige at vente til de sidste få hundrede meter med at åbne lidt for hanerne. Og så var den ventende returbus foran traktørstedet et kærkomment syn efter 3 kilometers oplevelses-travetur.

Det samlede stiprojekt på 25 kilometer fra Humleore Skov til Høm Mølle ventes færdigt i 2017. Projektet er finansieret af A.P. Møller fonden, Nordea fonden, LAG-midler og Ringsted Kommune. Se også mere på Ringsted Kommunes hjemmeside – www.ringsted.dk. Opdateret 25.08.2015

Nu sker det! Oplevelsesstien indvies officielt
Borgmester Henrik Hvidesten holder åbningstale

oplevelsesstien-kort

Mandag den 24. august kl. 13.00 åbner den første strækning af Ringsted Oplevelsessti. Indvielsen markeres ved et åbningsarrangement, hvor alle borgere i Ringsted og andre interesserede er inviteret. Strækningen mellem Roskildevej langs Haraldsted Sø til Vrangeskov, indvies nu officielt med ved Staveds Bro, Roskildevej. Foruden velkomst og indvielse ved borgmester Henrik Hvidesten, vil der være talere fra nogle af de lokale kræfter og større fonde, som har støttet projektet. Se programmet her på siden.

“Jeg glæder mig til at åbne første del af Ringsted Oplevelsessti. Jeg ser frem til ikke bare at se, men også opleve ruten, naturen og de historier, der følger med undervejs. Og jeg vil da opfordre byens borgere til at komme og være med. Det bliver en oplevelse midt i mulighederne”, fortæller borgmester Henrik Hvidesten.

Efter talerne vil det være muligt at gå med, når de 2,3 km af Ringsted Oplevelsessti til Vrangeskov, hvor der bliver opsamling i bus med returkørsel til Roskildevej.

På den første del af Oplevelsesstien er der god mulighed for at opleve den skønne natur langs Haraldsted Sø, et rigt fugleliv og ikke mindst kulturhistorien ved Voldstedet og Ridebanen. Undervejs er der desuden gode udsigtssteder over søen. Og er man til aktiv fritid, er der både shelterplads, borde- og bænkesæt og bådebroer til kano og kajak på strækningen.

De sidste dage og frem til indvielsen er Ringsted Kommune i gang med en kraftig trimning og forbedring af terrænforholdene på stien – og dermed en væsentlig forbedring af fremkommeligheden generelt.

Der er til anledningen mulighed for at parkere på et areal ved Roskildevej 305.

Vi har oprettet en Facebook side www.facebook.dk/oplevelsesstien. Her er mulighed for dialog omkring stien. Benyt denne og fortæl om dine oplevelser – og gerne med billeder. Se også mere på Ringsted Kommunes hjemmeside – www.ringsted.dk. Opdateret 22.08.2015

<

Action 10. september 2017

Intro til invielsen 30. oktober 2016

Billeder fra indvielsen 24. august

Herunder et lille billede galleri fra indvielsesdagen.

DSC09568-940x540IMG_8212-940x540IMG_8216-940x540DSC09585-940x540IMG_8221-940x540DSC09581-940x540IMG_8230-940x540IMG_8242-940x540IMG_8238-940x540IMG_8257-940x540IMG_8249-940x540IMG_8250-940x540

Program for indvielse 24. august

13:00
– Mødested ved Staveds Bro, Roskildevej 321, ca. 1,5 km øst for Benløse ad Roskildevej
– Velkommen og åbningstale ved   Borgmester Henrik Hvidesten
– Peter Hansen, stigruppen, om tilblivelsen
– Afdelingschef Christian Lützen, LAG/ Ministeriet for   By, Bolig og Landdistrikter
– Direktør Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden
– Borgmester Henrik Hvidesten – snoren klippes

13:25
– Afgang mod øst dæmningen

13:40
– Ankomst dæmningen
– vand, kaffe og kage
– Biolog Eilif Byrnak, om området, plante- og dyrelivet

Dem der ønsker at gå tilbage vender her, øvrige fortsætter.

14:00
– Afgang mod Vrangeskov og bussen.  Med korte stop og fortællinger undervejs.

15:00
– Ankomst Vrangeskov, fælles bus tilbage til bilerne ved Staveds Bro.

Universitet studerer Oplevelsessti

Fem geografistuderende fra Københavns Universitet, følger et kulturgeografisk feltkursus, som i den forbindelse undersøger, hvordan borgerinddragelsen og processen bag Oplevelsesstien har været, samt Ringsteds borgeres mere generelle ønsker og behov til friluftsaktiviteter i kommunen.

DSC08454-ph-940x540
Balancebane: De unge afprøver ”Danmarks måske længste balancebane” i Vrangeskov.

DSC08445-ph-940x540
Isætningsplatform ved Haraldsted Sø: De 5 studerende fik et fint indtryk af det kvalitetsniveau projektet har i Vrangeskov og der blev spurgt ind til mange detaljer
.

DSC08441-ph-940x540
Ved det gamle traktørsted: Det nye kort med indtegningen af stiens muligheder i Vrangeskov granskes. På kortet ses bl.a. mountainbike-banen, bålhytten, balancebanen og isætningsplatformen
.

DSC08464-ph-940x540
Ved shelterpladsen: Aktivitetsmulighederne omkring Oplevelsesstien blev besøgt i det bedste forårsvej med lysegrønt løv på træerne
.