Fem geografistuderende fra Københavns Universitet, følger et kulturgeografisk feltkursus, som i den forbindelse undersøger, hvordan borgerinddragelsen og processen bag Oplevelsesstien har været, samt Ringsteds borgeres mere generelle ønsker og behov til friluftsaktiviteter i kommunen.

  •  Balancebane: De unge afprøver ”Danmarks måske længste balancebane” i Vrangeskov.
  •  Isætningsplatform ved Haraldsted Sø: De 5 studerende fik et fint indtryk af det kvalitetsniveau projektet har i Vrangeskov og der blev spurgt ind til mange detaljer.
  •  Ved det gamle traktørsted: Det nye kort med indtegningen af stiens muligheder i Vrangeskov granskes. På kortet ses bl.a. mountainbike-banen, bålhytten, balancebanen og isætningsplatformen.
  •  Ved shelterpladsen: Aktivitetsmulighederne omkring Oplevelsesstien blev besøgt i det bedste forårsvej med lysegrønt løv på træerne.