IMG_0966-940x540
IMG_0928-940x540

De seneste par måneder – august, september og nu oktober  2016 –  er der arbejdet intenst med etablering af den næste etape af Stien. Det er gået stærkt, og strækningen er nu bebudet klar søndag den 30. oktober til en storstilet indvielse. Herefter kan man færdes til fods og på cykel på en 1,5 meter bred grusbelagt sti – også med klap- og barnevogn – fra Roskildevej i øst til roklubberne syd for vestdæmningen i vest.

Stien er ført gennem stejle og ellers temmelig ufremkommelige områder, tæt bevokset med buskads og mindre træer, videre over engene mellem Haraldsted by og søen gennem et eventyrligt smukt område syd for Sandvejen, hen over vestdæmningen og frem til roklubberne ved Ejlstrupvej. Det hele på en flot anlagt grussti med moderate stigninger samt smukt anlagte træbroer over vådområderne. Nedenfor Sandvejen er der anlagt en særskilt sti fra selve Oplevelsesstien og op til vejen, hvor der i øvrigt er en enestående panoramaudsigt. Der vil være informationstavler undervejs samt bord- og bænkesæt på steder med særlig smuk udsigt. Ved roklubberne opføres et areal med træningsredskaber, der kommer et offentligt toilet og selvfølgelig også her borde og bænke. Se mere længere nede på denne side.

Der venter os en godt 3,5 km lang strækning med helt særlige og naturskønne oplevelser på kanten af Haraldsted Sø.

Opdateret 18.10.2016

Næste strækning af Oplevelsesstien er under etablering

Der arbejdes på OplevelsesstienI slutningen af august 2016 blev arbejdet indledt med etablering af den næste etape af Stien. Der vil i september og oktober blive arbejdet ihærdigt med en videreførelse af Oplevelsesstien mod vest. Og fra 1. november 2016 kan man færdes til fods og på cykel på en 1,5 meter bred grusbelagt sti – også med klap- og barnevogn.

Strækningen, man nu er i gang med at etablere, går fra Vrangeskovs vestlige skovbryn, langs Haraldsted Sø, forbi Haraldsted By og videre ad Vestdæmningen mellem Haraldsted Sø og “Tivolisøen” frem til Ringsted Ro- og Kajakklub for enden af Ejlstrupvej.

Stien vil flere steder blive ført gennem stejle og temmelig ufremkommelige områder, tæt bevokset med buskads og mindre træer. Hidtil har passage ad den gamle trampesti kun været mulig iført egnet tøj og godt fodtøj. Dette bliver nu tilgængeligt på en flot anlagt grussti med moderate stigninger. Flere steder vil der blive kompenseret for fugtige og ellers vanskelige passager  med træbroer, som også kendes fra strækningen mellem Roskildevej og Vrangeskov. Der opsættes informationstavler undervejs, og der bliver bord- og bænkesæt på steder med særlig smuk udsigt. Ved roklubberne opføres et areal med træningsredskaber, der kommer et offentligt toilet og selvfølgelig også her borde og bænke.

Platform i Haraldsted SøEn helt unik attraktion bliver umiddelbart nord for Vestdæmningen. Her ligger en rørinstallation, der stikker omkring 100 meter ud i søen og som slutter i en rund platform til pumpeudstyr i forbindelse med den tidligere vandindvinding til Københavns Kommune. Anlægget bruges ikke mere, men det fortsætter nu sin tilværelse som et attraktivt og rekreativt opholdssted. Strækningen fra bred til platform belægges med en træsti med rækværk, og selve platformen ændres til en skøn opholdsplatform med bænke – en “oase” 100 meter ude i søen.

Der venter os en godt 3,5 km lang strækning med helt særlige og naturskønne oplevelser på kanten af Haraldsted Sø.

Oplevelsesstien i sin helhed, når den forventes at ligge færdig i slutningen af 2017, bliver på 25 km. Fra området omkring Dyndet og Humleore i øst, gennem Vigersdal langs med åen, videre langs bredderne af Haraldsted Sø, gennem Vrangeskov, forbi foden af Haraldsted by, over Vestdæmningen, videre ved Lille Svenstrup, forbi Holbækvejen og Motorvejen langs Ringsted Å og frem til Høm Mølle. En sti, der byder på helt unikke og smukke natur righoldige områder i Ringsted kommune med direkte adgang fra Ringsted By helt til Køge – reserveret til gang, løb og cykling – og kun med natur med stort N som nærmeste nabo.

Opdateret 05.09.2016